Mød Cecilie Eken

Jeg tager gerne ud og møder mine læsere – både børn og voksne – i mange forskellige sammenhænge. Nogle af dem er beskrevet her. Hvis du er interesseret i et foredrag/forfatterbesøg/skriveværksteder, er du altid velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden eller via denne e-mail.

ornament-p5.gif

Foredrag
For 2.-10. klasse
Jeg fortæller om mit forfatterskab, læser højt fra mine værker og besvarer spørgsmål. Hvordan kom jeg i gang med at skrive? Hvad inspirerer mig? Hvordan finder jeg på idéerne? Hvordan bliver de til en bog? Hvordan er min skriveproces? Jeg viser slides og prøver altid at formidle på en måde, der er underholdende og rammer målgruppen. Samtidig lægger jeg vægt på, at eleverne også godt må få noget fagligt med hjem.
Et arrangement tager normalt omkring 60-75 min. afhængigt af alderstrinnet og kan indgå som en del af et undervisningsforløb, hvor der arbejdes med et af mine værker eller f.eks. med fantasy som genre. Forudgående kendskab til mine bøger er ikke et krav, men det er min erfaring, at det i høj grad styrker dialogen, hvis børnene har læst et eller flere værker og har forberedt sig på forhånd.

“Hun var god til at fortælle og sjov at lytte til.”
“Hun kom godt ud med ordene, og det var også godt, at hun læste højt og havde postkort med.” “Det skulle have varet to lektioner i stedet for en.”
Citater fra evaluering 3. + 4. klasse Outrup skole, Outrup

“Hun var levende at se og høre på – det var ikke et normalt kedeligt foredrag, det havde jeg frygtet.”
Hun er sej, en sej type, en drengetype, som skriver gode drengebøger. Hun er ikke ‘fesen’ og tøset som mange andre.”
“Jeg fik en god idé til min næste stil.”
“Hun er en rigtig god forfatter, det er fedt at have mødt hende.”
Citater fra evaluering i 6.b Hastrupskolen, Køge

“Det var rigtig godt og medrivende, motiverende og lærende for både børn og voksne, vi var så glade for at lige præcis du kom.”
Citat fra mail fra lærer/skolebibliotekar, Pedersborg skole, Sorø

For voksne
Jeg har holdt foredrag på seminarer og kurser og konferencer for fagfolk og på skoler. Jeg fortæller om mit forfatterskab, evt. med fokus på et bestemt værk, og giver naturligvis smagsprøver i form af oplæsning. Derudover har jeg også god erfaring med at kombinere et forfatterbesøg på en skole med et slags “efteruddannelsesforedrag” om eftermiddagen for dansklærerne. Her får lærerne en kort præsentation af det, jeg underviser i på mine skrivekurser inklusiv en masse inspiration og konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde med kreativ skrivning – og skrivning i det hele taget – i dansktimerne.

For alle
Jeg holder også foredrag rundt om på landets folkebiblioteker blandt andet for bogklubber. Det er som regel både børn og voksne, der kommer til disse arrangementer. Et foredrag kan også kombineres med et oplæg om kreativ skrivning.

ornament-p5.gif

Skriveværksteder
Jeg har mange års erfaring med at undervise i kreativ skrivning – både i folkeskolen og på diverse skrivekurser og sommerskoler. Nogle gange er der tale et forløb over flere dage eller uger, hvor jeg kommenterer deltagernes tekster mundtligt eller skriftligt i flere omgange. Nogle gange er der tale om en ’inspirationsdag’, hvor jeg kommer en dag på en skole og sætter et skriveforløb i gang, hvorefter dansklærerne kører forløbet videre.

Mit udgangspunkt er altid praktisk snarere end teoretisk, undervisningen sigter mod at inspirere deltagerne og give dem nogle konkrete værktøj, de kan bruge direkte i deres egen skriveproces. Når jeg gennemgår teori, lægger jeg vægt på, at der er masser af eksempler og små øvelser, der aktiverer deltagerne gennem i forløbet. Ellers er min rolle at være konsulent og kommentere deltagernes egne tekster.

I forbindelse med min billedbog Mørkebarnet har jeg også arbejdet med at lave rimværksteder for folkeskolens mindste klasser, primært 2. og 3. klasse. Mørkebarnet var også udgangspunkt for et huskunstnerprojekt i 4. klasser, hvor eleverne skrev digte om “to sider af mig” og siden arbejde med illustrationer i samarbejde med en billedkunstner.

Jeg har været involveret i mange tværfaglige huskunstnerprojekter, hvor jeg har samarbejdet med en billedkunstner eller en komponist omkring det endelige produkt.

“Cecilie Eken er ikke blot en god kunstner, men også en blændende formidler. Hun forstår at fange eleverne. Vi har kun godt at sige om projektet.”

Citat fra evaluering fra Vangeboskolen, Søllerød, der fik støtte fra Huskunstnerordningen.

ornament-p5.gif

Kursus for dansklærere
Dette kursus har jeg gennemført på adskillige CFU’er og kommunale Pædagogiske Centre rundt om i landet. Kurset bygger på mit materiale Fra første linje – om at skrive fiktion med mellemtrinnet, som er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag. Det henvender sig til dansklærere, der underviser fra 3. klasse og opefter. Jeg sigter på at give deltagerne nogle praktiske redskaber, der kan bruges i direkte arbejdet med elevernes (kreative) skrivning. Jeg fokuserer bl.a. på elementer som plot, personkarakteristik, komposition og sproglig udformning. Hele forløbet er bygget op omkring praktiske øvelser, der kan anvendes direkte i undervisningen, og deltagerne får mulighed for selv at prøve nogle af dem af.

“Super godt og så relevant!”
“Cecilie Eken fremmer bare forståelsen.”
“Dygtig dame og velforberedt.”

Citater fra evaluering af kursus for dansklærere, CFU Esbjerg

ornament-p5.gif

Historiestafet/Bogkaravane
Jeg har lavet historiestafetter både i Hvidovre, Køge, Glostrup og Ringkøbing kommune. Resultat af arbejdet i Hvidovre er bøgerne Den blå grif og Kampen om Regnbuens Planet, i Ringkøbing lavede vi Historier fra Alting – værkerne kan lånes på biblioteket.

En historiestafet involverer 5-6 klasser – som regel på 6. klassetrin. Jeg skriver første kapitel af en historie. Den første klasse skriver kapitel 2 og sender historien videre til næste klasse, der skriver kapitel 3 osv. Under hele processen skriver jeg løbende klassernes udkast sammen til et helstøbt forløb. Jeg sørger for, at alle eleverne bidrager med noget til den endelig historie: det kan være en idé, et navn eller en hel tekstbid.

I de forløb, jeg har deltaget i, har der også været en illustrator involveret, der har hjulpet eleverne med at lave illustrationer til deres kapitel. Resultatet er blevet en gennemillustreret bog, som alle deltagerne har fået et eksemplar af.

En historiestafet kan lægge sig op ad et bestemt tema: f.eks. middelalder, eventyr, science fiktion. Eleverne laver så en research, der kan bruges i skriveprocessen.

Forløbet i Ringkøbing var anderledes på den måde, at vi var to forfattere, der arbejde med 169 piger og drenge fra 7. klasser i hele kommunen. Vi havde sammen udviklet et univers, og fire pigegrupper og fire drengegrupper skrev så en selvstændig historie, der foregik inden for det univers. Resultatet blev otte historier, der blev trykt samlet i en bog, Historier fra Alting.

ornament-p5.gif

Støtte til arrangementer
Hvis man ønsker at arrangere et foredrag eller et skriveværksted, er der forskellige muligheder for opnå økonomisk støtte alt efter arrangementets art. Skoler og andre institutioner kan få midler fra en pulje, der støtter børn og unges møde med forfattere. Se mere her. Huskunstnerordningen kan støtte skriveværksteder på skoler – se mere om dette på Kunststyrelsens hjemmeside.